Konzultační a poradenské služby

  • zpracování studií, rešerší a návrhů architektury systémových řešení pro implementaci nejvhodnější technologie dle Vašich individuálních potřeb
  • individuální analýzy a reporty pro dosažení nižších nákladů a vyšší efektivity při provozu a správě Vašeho vozového parku
  • konzultace k možnostem využití IoT a radiokomunikačních systémů v praxi
  • analýza přínosu implementace IoT a radiokomunikačních systémů