Fleet management

  • mějte přehled o vozidlech a objektech v reálném čase i zpětně
  • využijte elektronickou Knihu jízd
  • přeneste data z Monitoringu vozidel do Vašeho ERP systému
  • při rozhodování o nákupu nových vozidel využijte nasbíraná data o provozu vozidel a snižte budoucí náklady na vozový park
  • náš fleet management je nejen nástrojem pro okamžité řízení a rozhodování, ale přináší navíc prokazatelné zvýšení produktivity a efektivity práce, úsporu času, financí i lidských zdrojů